Lights

Min bakgrund

Jag startade YOBANY hösten 2016 för att stötta svenska företag, organisationer och myndigheter inom framförallt två områden – informationssäkerhet och personlig säkerhet. Det vill säga egentligen samma som många andra mycket kompetenta säkerhetsföretag. Ändå vill jag tro att jag skiljer mig från mängden och att jag verkar inom en något smalare, men minst lika viktig nisch, hela tiden med människan i fokus.

”Det finns inga tekniska lösningar som inte har sårbarheter och den största sårbarheten är människan” - något som jag tagit fasta på och hela tiden har som utgångspunkt. För att säkra en organisations information krävs det att man tänker längre än brandväggar och virusskydd. Kritisk information finns på så många olika ställen – inte bara digitalt. Varje medarbetare är informationsbärare och externa leverantörer har ofta access till mer än man tror.

Jag tror starkt på devisen säkerhet genom utbildning eftersom det är ett effektivt och ofta uppskattat sätt att nå ut till medarbetarna med viktiga frågeställningar. Genom YOBANY:s vaccinationskampanjer kan man effektivt höja medvetandenivån i en organisation och hittills har jag utbildat mer än 5000 personer inom olika säkerhetsrelaterade ämnen.

Min karriär har varit lite annorlunda, det är jag medveten om och tacksam för. Närmare tjugo år inom den svenska militära underrättelsetjänsten och fem år inom försvarsindustrin har gett mig stor erfarenhet av olika metoder för informationsinhämtning och utredningar av incidenter. Som kvinna i mansdominerade branscher har jag dessutom blivit bra på att läsa människor och situationer, något som jag är övertygad om är en styrka att ta tillvara på.

| Det finns inga tekniska lösningar som inte har sårbarheter och den största sårbarheten är människan |