Lights

Kunder

Sedan jag lämnade underrättelsetjänsten har jag haft olika sorters uppdrag inom vitt skilda branscher. För att nämna några;

• Försvarsindustrin
• Byggföretag
• Försäkringsbolag
• Fordonsindustrin
• Myndigheter
• Trossamfund
• Rättsväsendet
• Produktionsbolag
• Livsmedelsindustrin
• Fastighetsbolag
• Bilprovning
• Energibolag
• Civilförsvaret

Merparten av uppdragen har varit utredningar med fokus på informationsförluster och spionage men också stalkers och personalärenden. Mina utbildningar har resulterat i säkerhetsmedveten personal som förstår vikten av att rapportera incidenter. Och som vi alla vet; rapporterade incidenter går att agera på. Dessutom skapar det i sin tur möjligheter att agera proaktivt och undvika framtida incidenter.

Kontakta mig gärna för referenser relevanta för er verksamhet.

| Det finns inga tekniska lösningar som inte har sårbarheter och den största sårbarheten är människan |