Lights

Samarbeten

YOBANY samarbetar med etablerade och kompetenta företag och organisationer, något som gör att vi hela tiden utvecklas och får möjlighet att hänga med i den snabba, framförallt tekniska, utvecklingen men naturligtvis också att vi tillsammans kan erbjuda mycket hög kompetens inom informationssäkerhet.

Kontakta mig gärna för att få mer information om YOBANY:s samarbetspartners.

| Det finns inga tekniska lösningar som inte har sårbarheter och den största sårbarheten är människan |